Disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze website, aanvaarden De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor gevolgen daarvan, aangezien deze is bestemd voor promotionele doeleinden.