PARTICULIER

RELATIES & FAMILIE
Meer informatie?
Afwikkelen nalatenschap
Als een dierbare van u is overleden, komt er veel op u af en moet er veel geregeld worden. Banken of andere instanties vragen vaak om een verklaring van erfrecht.

Wat is een verklaring van erfrecht

Dit is een verklaring die wordt opgemaakt door de notaris en waarin wordt vermeld wie de erfgenamen zijn. In de conclusie staat verder vermeld wie bevoegd is om als gevolmachtigde van de erfgenamen of als executeur namens de erfgenamen op te treden. Deze verklaring kan alleen de notaris opmaken. Dit doen wij dan ook graag voor u. Met deze verklaring kunt u een bankrekening deblokkeren of een levensverzekering uit laten betalen. Wij kunnen de verklaring van erfrecht op uw verzoek ook inschrijven bij het kadaster. Hierdoor staat de overledene niet meer als eigenaar bij het Kadaster geregistreerd.

Bent u executeur?

Bent u executeur, dan komt er veel verantwoordelijkheid op uw schouders te liggen. Het is fijn als u geholpen wordt bij de afwikkeling van de nalatenschap en u lastige keuzes niet alleen hoeft te maken. Is het contact tussen de erfgenamen niet goed of wonen de erfgenamen in het buitenland? Wij hebben binnen ons team veel expertise als het gaat om de afwikkeling van complexe nalatenschappen. Schakel ons gerust in. U bepaalt zelf welke zaken u zelf doet of liever uit handen geeft.

Bent u erfgenaam?

Dan moet u binnen 3 maanden na het overlijden kiezen wat u doet met de erfenis:

  • Zuiver aanvaarden: u aanvaardt dan ook de eventuele schulden.
  • Verwerpen: u weigert de erfenis. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden. Dit vergt enkele formaliteiten bij de rechtbank.
  • Beneficiair aanvaarden: u aanvaardt de nalatenschap alleen bij een positief saldo.

Dit vergt enkele formaliteiten bij de rechtbank.

Wie een erfenis krijgt, moet meestal erfbelasting betalen. Het doen van de aangifte van de erfbelasting kan ingewikkeld zijn en ook daarbij helpen we graag.

BELANGRIJK! Hulp bij afwikkeling testament.

In sommige testamenten zijn (fiscale) keuzes opgenomen, waarvoor termijnen gelden. Wacht daarom niet te lang om contact op te nemen met de notaris als u hulp wilt bij het maken van deze keuzes.

De notaris kan u helpen bij het uitvoeren van een testament, het maken van (fiscale) keuzes, de aangifte erfbelasting en de verdeling van de erfenis.
Meer informatie:

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan verwijzen we u graag door naar onderstaande pagina:

NOTARIS.NL_EEN ERFENIS WAT NU?

FOLDER KNB_HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

NOTARIS.NL_CHECKLIST.

NOTARIS.NL_TARIEVENKAART-ERF-EN-SCHENKBELASTING-2023

Meer informatie? Wilt u meer hierover weten, vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.