ZAKELIJK

VERENIGING EN STICHTING
Meer informatie?
Vereniging en stichting

Bij het oprichten van een vereniging of stichting moeten er een aantal zaken geregeld worden.

  1. Zakelijk
  2. Vereniging en stichting

Wij helpen u graag daarbij!

  • Het oprichten en besturen van verenigingen en stichtingen moet volgens de regels van de wet plaatsvinden.
  • Verenigingen en stichtingen hebben een bepaald doel en zijn niet gericht op het maken van winst.
  • Wij zorgen dat de statuten goed worden beschreven en leggen deze vast in de oprichtingsakte van een nieuwe vereniging of stichting.
  • Ook wanneer statuten wijzigen is daarvoor een notariële akte nodig.
  • In bepaalde gevallen kan een vereniging of stichting worden aangemerkt als ‘ANBI’ (een algemeen nut beogende instelling)
  • De belastingdienst beoordeelt of u in aanmerking komt voor een ANBI-status. In dat geval zijn er fiscale voordelen.
  • Met een ANBI-status moet u aan de ANBI-voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is de publicatieplicht op Internet.

Meer informatie? Wilt u meer hierover weten, vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.