PARTICULIER

RELATIES & FAMILIE
Meer informatie?
Testament

Ook de dood is onderdeel van het leven en het is prettig om nabestaanden zoveel mogelijk te ontlasten door uw erfenis goed te regelen en vast te leggen in een testament.

Wat legt u vast in uw testament?

 • In uw testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden. Een testament is een notariële akte. Maakt u geen testament? Dan regelt de wet wie uw erfgenamen zijn.
 • In een testament legt u vast wie u tot uw erfgenamen benoemt en welke wettelijke erfgenamen u eventueel wilt onterven. Voor het afhandelen van uw nalatenschap benoemt u een executeur in uw testament. Bijkomend voordeel is dat met een testament erfbelasting kan worden bespaard.
 • Alleen de notaris kan uw testament opmaken. De notaris is ook bij uitstek deskundig als het gaat om advies over uw testament.
 • Een testament moet u niet verwarren met het zogenaamde levenstestament. In een levenstestament staat onder meer wie uw zaken mag behartigen als u tijdens leven dat door omstandigheden niet meer wil of kunt. Zo houdt u toch nog de regie over uw leven.

Voogdij en bewind regelingen in testament

  • In uw testament kunt u een voogd aanwijzen.
  • Een voogd is een persoon die het gezag krijgt over uw minderjarige kind als u en uw partner beiden overlijden of als u door omstandigheden (tijdelijk) niet meer in staat bent om voor uw kinderen te zorgen. Deze voogd(en) kunt u aanwijzen in uw testament.
  • Met een voogdijregeling heeft u invloed op de verzorging van uw kinderen na uw overlijden of als u op een andere manier wegvalt. Ook voorkomt u dat de rechter een beslissing moet nemen over wie uw kinderen gaat opvoeden en verzorgen.

   In uw testament kunt u ook een bewind instellen over één of meer goederen die u nalaat. Degene die de goederen erft (bijvoorbeeld uw kind of kleinkind), kan er in dit geval niet zomaar over beschikken; hij of zij heeft dan een bewindvoerder die de goederen beheert. Waarom wordt een testamentair bewind ingesteld? Een goede reden kan zijn om het nagelaten vermogen of de persoon die dit vermogen krijgt te beschermen. Een erfgenaam kan nog heel jong zijn of slecht met geld omgaan, enz.

   U kunt ook specifieke bedragen aan bepaalde personen nalaten (geld legaten) of goede doelen aanwijzen in uw testament.

   Actualiseren bestaande testamenten

   Een testament kunt u altijd wijzigen. Heeft u in het verleden een testament gemaakt, dan is het belangrijk om een keer in de zoveel tijd te bekijken of uw testament nog past bij uw wensen en uw persoonlijke en financiële situatie.

   Soms zijn oude testamenten juridisch nog goed, maar missen deze testamenten regelingen die tot besparing of spreiding van erfbelasting leiden. Ook willen grootouders vaak ook voorzieningen voor hun kleinkinderen in hun testamenten opnemen, om belasting te besparen en/of om hun kleinkinderen ook te betrekken in hun testament.

   Bent u getrouwd (of geregistreerd partner) en heeft u in het verleden “langstlevende testamenten” gemaakt?

   Heeft u vroeger testamenten gemaakt, dan kunnen deze nog wel geldig zijn, maar niet alle fiscale voordelen geven die nieuwe testamenten wel bevatten.
   Moderne “langstlevende-testamenten” bevatten onder meer het volgende:

   • een “flexibele” renteclausule om erfbelasting te besparen;
   • een regeling om te voorkomen dat de langstlevende een te hoge eigen bijdrage moet betalen als hij of zij permanent naar een zorginstelling gaat;
   • er wordt vastgelegd dat uw kinderen uw erfenis niet hoeven te delen met hun partner als ze gaan scheiden;
   • er zijn allerlei fiscale clausules ingebouwd zodat uw erfgenamen zo weinig mogelijk erfbelasting betalen.

   Kleinkindlegaat in uw testament.

   In uw testament kunt u ook een kleinkindlegaat opnemen. Door een geldbedrag aan kleinkinderen te legateren kan erfbelasting worden bespaard, omdat kleinkinderen voor de erfbelasting vrijstelling hebben als kinderen van een overledene. Daarnaast is het heel leuk dat kleinkinderen iets van opa of oma kunnen “erven”. Zo’n ‘kleinkindlegaat’ kan in een testament op verschillende manieren worden vormgegeven.

   Wij kunnen u daarover adviseren en kijken wat uw wensen zijn en wat voor u fiscaal de meest optimale besparing oplevert. In het testament kan bijvoorbeeld worden bepaald dat het geldbedrag nog niet meteen door het kleinkind kan worden ‘opgeëist’. Bovendien kan worden bepaald dat de ouder van het kleinkind tijdelijk het
   beheer over het geldbedrag heeft via een zogenaamd bewind.

   Notaris als executeur

   Ken je niemand die je tot executeur kunt benoemen van je testament, of verwacht je problemen tussen de erfgenamen, dan kun je de notaris als executeur van je testament aanstellen. De notaris neemt zo verantwoording voor de complete afwikkeling van de nalatenschap, inclusief een eventuele verdeling van de inboedel, ontruiming en/of verkoop van de woning en het financiële beheer. De erfgenamen worden niet opgezadeld met de zorg en verantwoordelijkheid die de afwikkeling van een nalatenschap met zich brengt.

   Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan verwijzen we u graag door naar onderstaande pagina:

   FOLDER KNB_HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP.

   FOLDER EPN_PATCHWORK FAMILY.

   Meer informatie? Wilt u meer hierover weten, vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.