PARTICULIER

RELATIES & FAMILIE
Meer informatie?
Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden

Heeft u plannen om te trouwen of geregistreerd partnerschap aan te gaan?

 1. Particulier
 2. Relatie en familie
 3. Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden

Waar moet u aan denken bij huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden?

Trouwen of geregistreerd partnerschap is altijd een bijzonder moment in een mensenleven. Denk echter ook van te voren na of u wilt trouwen zonder huwelijkse voorwaarden (volgens het wettelijk systeem). Of wilt u trouwen op huwelijkse voorwaarden? Dan moet u deze voorwaarden voordat u trouwt vastleggen bij de notaris.

Wettelijk systeem (geen huwelijkse voorwaarden)

 • Als u tegenwoordig trouwt of geregistreerd partnerschap aangaat, geldt dat alle bezittingen en schulden die u samen opbouwt van uw partner en u samen zijn. Alle bezittingen en schulden die u vóór het trouwen/registreren privé/alleen al had, blijven buiten de gemeenschap van goederen. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen.
 • Bij scheiden houdt ieder zijn eigen deel én 50% van alle gezamenlijk opgebouwde bezittingen en schulden.

Dit wettelijk systeem is lang niet voor iedereen de beste en veiligste oplossing. Vooral als u ondernemer bent of voor de tweede keer een relatie aangaat is het zeer wenselijk om na te denken over huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen

Wilt u afwijken van het wettelijke systeem en zélf bepalen hoe zaken geregeld zijn met betrekking tot bezittingen en schulden, dan kunt u dit laten vastleggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Daarmee is uw vermogen in specifieke situaties beter beschermd.

Ook als u wilt dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn, zowel voor als tijdens huwelijk opgebouwd, dan moet u dat vastleggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Wat kunt u zoal regelen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?
U kunt afspraken maken over :

 • jullie vermogen op het moment van trouwen.
 • het delen of scheiden van schenkingen of erfenissen.
 • het delen of scheiden van inkomsten.
 • de verdeling van de kosten van het huishouden.
 • de woning en de financiering daarvan.
 • de onderneming
 • financiële verrekening van uw vermogen bij echtscheiding
 • financiële verrekening van uw vermogen bij overlijden

Als wij de achterliggende reden voor de huwelijkse voorwaarden kennen of wat u ermee wilt bereiken, dan zorgen wij ervoor dat uw voorwaarden aansluiten op uw persoonlijke situatie en specifieke wensen. Omdat het hier om maatwerk gaat, adviseren wij u om contact op te nemen om een adviesgesprek in te plannen.

Wijziging huwelijkse voorwaarden, actualiseren huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden kunt u altijd veranderen of opheffen. U moet het wel samen eens zijn over de gewijzigde afspraken. Heeft u in het verleden huwelijkse voorwaarden gemaakt dan is het verstandig deze huwelijkse voorwaarden aan te passen als uw situatie verandert. Ook wet- en regelgeving kan veranderen. Wilt u weten of uw huwelijkse voorwaarden nog passen bij uw wensen en situatie? Wij helpen u graag.

ECHTSCHEIDING / UIT ELKAAR GAAN / VERDELING

 • Gaat u scheiden of uit elkaar, dan moeten de door u gemaakte afspraken uitgevoerd worden over de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen. Ook is het van belang een eerder gemaakt testament/levenstestament te laten beoordelen of deze aangepast moet worden aan de nieuwe situatie.
 • Voor bepaalde gemeenschappelijke goederen – denk hierbij aan een koopwoning of aan aandelen van een besloten vennootschap – moet een ‘akte van verdeling’ worden opgemaakt. Daarmee komt het op naam van één van beide partners te staan.
 • LET OP! Met alleen de afspraak in uw echtscheidingsconvenant is de woning nog niet verdeeld. De verdeling van de woning moet bij een notariële akte gebeuren. Vergeet u dat of wijst uw advocaat hier niet op, dan kan dit tot grote
  problemen leiden als u de woning jaren later wilt verkopen. U heeft dan alsnog de medewerking van uw ex-partner nodig!
 • Ook als u uw samenleving verbreekt en u heeft samen een woning moet de woning bij notariële akte worden verdeeld en toebedeeld aan de partner die de woning overneemt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan verwijzen we u graag door naar onderstaande pagina:

FOLDER KNB_SAMEN VERDER.

De veranderingen van het huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Meer informatie? Wilt u meer hierover weten, vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.