PARTICULIER

RELATIES & FAMILIE
Meer informatie?
Levenstestament

Maak een levenstestament op tijd, voordat het te laat is.

Waarom een levenstestament?

  • Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden.
  • In geval van dementie, een hersenaandoening of anderszins houdt u zo zelf de regie.
  • In het levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dit op termijn zelf door omstandigheden niet meer wilt of kunt; u geeft één of meerdere personen de volmacht om namens u te handelen en uw belangen te behartigen.
  • Het levenstestament voorkomt dat uw naasten naar de rechter moeten om uw zaken te regelen wanneer u dit zelf niet meer kunt.

BELANGRIJK

Maak een levenstestament op tijd, voordat het te laat is. Als al een diagnose dementie is gesteld, is de procedure veel omslachtiger en zullen er meer voorwaarden gelden om uw wilsbekwaamheid te toetsen.

Als dementie is geconstateerd, kunt u in bepaalde gevallen nog een levenstestament maken. Voorwaarde is dat u op het moment van vastleggen en ondertekenen wilsbekwaam bent.

Wij moeten voorafgaand aan het opstellen van uw (levens)testament of u wilsbekwaam bent. Als al een diagnose dementie is gesteld, is de procedure veel omslachtiger en zullen er meer voorwaarden gelden om uw wilsbekwaamheid te toetsen. Soms is een notaris ook genoodzaakt om een onafhankelijk medisch advies te vragen over uw wilsbekwaamheid. Dit kan vervelend zijn en er ook voor zorgen dat uiteindelijk geen dienst kan worden verleend. U voorkomt dit door uw levenstestament (evenals uw testament) tijdig te regelen als u nog wilsbekwaam bent.

Bewindvoering

Als een volwassene niet (meer) goed voor zijn geldzaken kan zorgen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, een psychiatrische ziekte of een verslaving kan de rechter een bewindvoerder benoemen. Het is een maatregel waarmee het vermogen wordt beschermd. Kijk voor meer informatie op de site van De Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan verwijzen we u graag door naar onderstaande pagina:​

Het levenstestament – EPN

Het levenstestament – Waar zeg ik ja tegen

Het levenstestament – Wie geeft u het vertrouwen

Meer informatie? Wilt u meer hierover weten, vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.